The Beagles

Een stukje geschiedenis van HSV The Beagles tot 1987.

Op 22 juli 1976 is de honk- en softbalvereniging aangemeld bij de KNBSB.
Op 25 oktober 1977 is de vereniging statutair opgericht met als vestigingsplaats Enkhuizen.

In de beginperiode werd gespeeld bij de voetbalclub Westfrisia met één heren honkbalteam en één dames softbalteam.
Vervolgens kreeg de vereniging de gelegenheid om te spelen op een grasveld van het Enkhuizerzand maar een ruimte voor omkleden- of toiletgelegenheid was niet beschikbaar.

Officieel was de bestemming van het grasveld overloop voor de camping en voor parkeren op het Enkhuizerzand. Hierdoor hebben kampeerders wel eens een vergeslagen honkbal tegen of in de tent gehad.

De vereniging groeide. Eerst kwam er een junioren honkbalteam bij en toen in 1980 geprobeerd werd peanutbalteam te krijgen ontstond een meisjes adspiranten softbalteam.

In 1980 kreeg de vereniging de gelegenheid van de gemeente Enkhuizen om een kleine leegstaande kantine – die in gebruik was geweest voor tennis – in gebruik te nemen. In 1981 werd het gebruik hiervan per direct beëindigd toen de gemeente Enkuizen de huur voor1981 vaststelde en huur over 1980 vroeg.
Het vertrouwen om ooit een eigen accommodatie in Enkhuizen te krijgen was weg.

In Stede Broec kreeg de vereniging in 1982 door de medewerking van de gemeente onderdak bij de voetbalvereniging KGB en verhuisde HSV The Beagles naar Bovenkarspel (door wijziging van de statuten en wijziging in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel).
Van de 3 recreatie voetbalvelden naast het KGB-complex kreeg KGB er 2 volledig in gebruik en het derde veld werd het gebruik gedeeld. The Beagles mochten ook gebruikmaken van 2 kleedkamers en kregen bij thuiswedstrijden toegang tot de kantine.

In het seizoen 1982 werd het veld gebruikt voor trainingen en voor de wedstrijden van het adspiranten- en damessoftbalteam. Het junioren- en senioren honkbalteam speelde de thuiswedstrijden bij het Hoornse Urbanus. De peanutstrainingen werden in het Nassaupark (bij de IJsbaan) gegeven.

Voor aanvang van het seizoen 1983 werd door de gemeente Stede Broec voor zowel honkbal als softbal een backstop geplaatst en ook een werpheuvel, een werpcirkel en slagcirkels aangelegd. Hiermee had de vereniging zowel een honkbal- als een softbalveld.

De accommodatie is tot 1978 jaarlijks verder met zelfwerkzaamheid door de leden uitgebouwd
1984 dug-outs, waarvoor de oude houten kantine van KGB mochten slopen.
1985 Gravel op de honken, de gemeente stelt materiaal beschikbaar en voert de grond af vanaf de verharde weg. Graven en aanvullen is mankracht van de leden.
1986 Voorbereidingen starten voor bouw van een kantine en kleedkamers,
Door medewerking van leden die via hun werk of kennissen materialen beschikbaar stellen gratis of tegen grote kortingen
Van de afdeling groenvoorziening gemeente Amsterdam mag de vereniging een gedemonteerd houten gebouw ophalen uit een opslag in Giesendam. De familie Keeman in Grootebroek stelt ‘om niet’ een schuur beschikbaar voor opslag. Twee vrachtwagens materiaal.
Op basis van dit materiaal tekeningen maken en vergunningen verkrijgen.
April – augustus 1987. Bouw van de kantine en kleedkamers.

Niet alleen de accommodatie groeide maar ook het aantal leden en teams.
Vanaf de verhuizing in 1982 groeide het aantal leden van tegen de 50 naar 125 leden in 1987.
Van vier teams naar tien teams; vier senioren waarvan een heren honkbal- en softbalteam en twee dames softbalteams. Verder allemaal jeugd teams.
Jaarlijks werd ook vanaf 1982 een peanuttoernooi voor scholen georganiseerd. Dit was een prima propaganda.
De coaches/trainers zijn allemaal vrijwilligers.

Honk- & Softbal vereniging The Beagles